Quản trị nhân sự

PSC Human Resource Management - PSC HRM 3.0 là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc tin học hóa các hoạt động quản trị nhân sự của một doanh nghiệp, đại học hay tổ chức từ qui mô rất nhỏ với vài trăm nhân viên cho đến qui mô rất lớn hơn 10.000 nhân viên.

PSC HRM 3.0 là một Hệ thống tổng thể bao gồm PSC HRM Server, PSC HRM Client, PSC Automated Time and Attendance Data Collection Server, PSC HRM Portal.

PSC HRM 3.0 tuân thủ đầy đủ các qui định nhà nước về mặt quản lý nhân sự bao gồm cả quản lý phụ thuộc và tính thuế thu nhập cá nhân tự động.

PSC HRM 3.0 đã được triển khai thành công tại các đơn vị với qui mô rất lớn được tổ chức theo mô hình tổng công ty như VJC (Công ty mẹ, xí nghiệp và 7 đơn vị phụ thuộc), HTV (Đài, 34 ban trực thuộc và 4 công ty con TFS, HTVC, TSC và TTSXCT) và Tập đoàn Giày Thái Bình TBS (Công ty mẹ và 4 Công ty trực thuộc với qui mô 10.000 nhân viên).

PSC HRM 3.0 cũng đang được chuẩn bị triển khai tại Đại Học Kinh Tế, Đại Học Kiến Trúc, Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM, Sở Giáo Dục Đào Tạo Khánh Hòa  và 49 Trường THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

PSC HRM 3.0 là một môđun trong giải pháp tổng thể hệ thống thông tin quản lý PSC ERP do PSC nghiên cứu và phát triển cho 4 lãnh vực: Quản lý Đại Học/Cao Đẳng PSC University ERP, Quản lý Đài truyền hình PSC TS ERP, Quản lý Sản xuất vàng bạc đá quí PSC Jewelry ERP và Quản lý sản xuất giày PSC Footware ERP tích hợp cổng thông tin PSC Portal.

 

GƯƠNG MẶT C.TY

GIỚI THIỆU
Giới thiệu chung
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi
Chiến lược kinh doanh
Các mốc phát triển
Ban lãnh đạo
Cơ cấu tổ chức
TIN TỨC
Tin công ty
Tin tức - Sự kiện
SẢN PHẨM
Phần mềm
Xây dựng
Thiết bị
TUYỂN DỤNG
 Facebook
 Youtube
 Google +
 Twitter
Xem bản đồ Lotus Gold
    BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY LOTUS GOLD VIỆT NAM